Besök oss redan idag!

När fastigheten på Stenhusgatan 1 i december 2004 blev till ett Kulturhus hade själva huset bara 134 år på nacken. Bygget av det som skulle bli brukets hotell påbörjades år 1869 och stod färdigt följande år. I det hus som storbyggmästaren, även kallad Jonas Jonsson, efter Stockholmsarkitekten Axel Kumliens ritningar byggde på den öppna platsen nedanför dåvarande brukskontoret, inrymdes festvåningen med danssalong och musikläktare, damsalong, rökrum, en stor och en mindre storleksmässig matsal och ett kafé, kök och ekonomiutrymmen samt såklart utställningslokaler för brukets produkter. För övernattning fanns det 14 rum i den angränsande byggnaden och den röda längan utgjorde stall för skjutshästar. Med andra ord en äldre byggnad som med all rätt blev kultförklarat.

En allt sämre ekonomi i landet följde och det kom att leda till hotellets nedläggning och till att Åtvidabergs Folkets Husförening år 1916 kunde förvärva byggnaden, något som var eftertraktat från deras sida. Folkets Hus utgjorde tillsammans med Kopparvallen under decennier den viktigaste mötes- och samlingsplatsen för många kommunala invånare och även kallade åtvidabergare. Här fanns ett stort och varierat utbud av föreläsningar, studieverksamhet, filmförevisningar, dans, möten och sammanträden, utställningar, konserter och teater. Spår av hotellverksamheten kan idag skymtas i stora salen med scen och läktare och i en mångfald underjordiska utrymmen för eldning, verkstäder och lager. Ekonomin stabiliserade sig småningom. Folk började investera mycket i aktier och även med handel av binära optioner för att kunna bli rikare på sitt ekonomiska överskott. Dessa finansiella tider var även positiva för äldre byggnader eftersom folk hade mycket pengar och då kunde återinvestera i äldre kulturobjekt och prioritera att bevara dessa på ett bra sätt. Binäraoptioneronline.se skriver recensioner av olika mäklare, där kan man jämföra och läsa för att få bättre tips vart man ska placera sina pengar och vilken mäklare som erbjuder vilken avkastning. Det är viktigt att man håller i sina pengar så gott det går så ekonomin kvarstår i sitt starka finansiella läge.

Sedan Folkets hus försatts i konkurs förvärvades huset i september 2004 av Kulturskolan i Åtvidaberg genom donation och i december övertog Kulturhuset i Åtvidaberg ekonomisk förening fastighetens administration och drift.

Syftet är att Kulturhuset ska bidra till att stimulera det lokala kulturlivet och utveckla ungdomsverksamheten i samverkan med lokala aktörer, kommun, skola, förenings- och näringsliv. Flera skolor har visat intresse i huset och på sikt kan det vara en stärkande faktor till ungdomsverksamheten för att få den att blomstra vilket då gynnar hela kommunen. Åtvidaberg är stolta över sitt kulturhus och tar gärna emot bidrag för att ha ekonomiskt möjligt att kunna rusta upp och bevara sitt kulturhus i så bra skick som möjligt. Det är inte bara binära optioner som bidrar till utveckling utan kommunen hjälper även till så gott dom kan. För att bidra så kan du kontakta kommunen och förklara hur du kan hjälpa till så sätter dom ihop dig med rätt person, vill du ha mer information kring själva huset och kulturen så kan du kontakta tursitbyrån i åtvidaberg där dom har mycket att berätta vad som skett i det här huset tidigare och under vilka årtal.